Alhambra Regency Plaza

LocationAlhambra
Sq. Ft.22,000